info@verticalsafe.cz    +420 775 283 744

Kamenný obchod

 

-
 

V našem obchodě naleznete téměř kompletní sortiment firmy Singing Rock a dalších distribuovaných značek. Všechny pomůcky si můžete vyzkoušet či nechat předvést na naší horolezecké stěně.

Půjčovna OOPP

Ceník pro horolezectví a sportovní lezení

Výstroj pro horolezectví a

 sportovní lezení

1.den

2-5 dnů

6 a více

   dnů

záloha

 celotělový úvazek  80,-  60,-  40,-  500,-
 sedací úvazek  50,-  35,-  25,-  400,-
 prsní úvazek  30,-  20,-  10,-  200,-
 dětský celotělový úvazek  60,-  40,-  30,-  500,-
 lano horolezecké, jednoduché 60m  120,-  100,-  80,-  2000,-
 jistící kýblík, slaňovací osmička  20,-  15,-  10,-  100,-
 karabina s pojistkou zámku  20,-  15,-  10,-  100,-
 expreska komplet  20,-  15,-  10,-  100,-
 horolezecká přilba  35,-  30,-  25,-  500,-
 feratový komplet /tlumič pádu, 2x odsed s karabinou/  70,-  60,- 55,-  700,-
 ferata set /celotěl.postroj,ferata komplet,přilba  120,-  100,-  80,-  1000,-
 popruhová odsedávací smyce a jistíci smyce  20,-  15,-  10,-  100,-

 

Ceník pro výškové práce

 

OOPP proti pádu

/ certifikace pro výškové práce/

1.den

2-5 dnů

6 a více

   dnů

záloha

 celotělový úvazek 200,- 150,- 100,- 2000,-
 sedací úvazek  150,- 100,- 70,- 1500,-
 prsní úvazek  50,- 40,-  30,- 500,-
 Lano statické typ. A 30m  200,- 150,-  100,- 1000,-
 lano statické typ. A 50m  300,- 200,- 150,-  2000,-
Lanyadr 10m 150,- 120,- 100,-  1000,-
Ocelová karabina s pojistkou zámku  20,-  15,-  10,-  100,-
karabina velká, giga s dlaňovou pojistkou  30,-  25,-  20,-  200,-
Samoblokovací slaňovací brzda I'D S  200,-  140,- 100,- 2000,-
Ruční blokant  pro výstupy po laně   100,-  70,-  50,-  1000,-
Zachycovač pádu, polohovací zařízení Locker  100,-  70,-  50,-  1000,-
Přilba  100,-  70,-  50,-  1000,-
Tlumič pádu Reactor 3 I, Y 60,- 40,- 30,- 500,-
Popruhová odsedávací smyce  40,- 30,- 20,- 100,-

 

Veškerá horolezecká výstroj odpovídá příslušné certifikaci CE a prochází pravidelně odbornými periodickými prohlídkami. Pronajimatel neodpovídá za neodborné použití a nenese rizika spojená s nesprávným používáním.

 

Půjčovní řád je součástí smlouvy o pronájmu věci.
: půjčujeme na základě předložení dvou průkazů (OP + PAS, řidičský průkaz) a složení příslušné zálohy.

: v případě poškození věci bude finanční záloha ponechána do vyřízení opravy.

: u zapůjčeného zboží se počítá s běžným opotřebením. Vyžaduje-li vrácené zboží větší péči, bude tato naúčtována dle ceníku servisních prací a odečtena z kauce. 

: zákazník ručí za zapůjčené vybavení, v případě ztráty nebo zničení se zavazuje doplatit uvedenou plnou hodnotu zboží /cena se rovná ceně zálohy zadaný OOPP/

Detail [»]
-