info@verticalsafe.cz    +420 775 283 744

Hydroizolace střech

Stříkané hydroizolace střech

BAREVNÁ TEKUTÁ GUMA ALFEMA- ALF TG500

Popis stříkané hydroizolace:

 

Základ hydroizolačního systému Tekutá hydroizolace Alfema tvoří jednosložkový materiál tekutá guma ALF TG500 vyráběný na základě ojedinělých patentovaných technologií na bázi makromolekulárních polymerů, elastomerů a syntetických živic ve vodní disperzi (tekutá elastomerická guma), trvale elastický, pružný při vysokých a nízkých teplotách, s extrémní životností a roztažností a výbornou přilnavostí k podkladu, tvarovou pamětí, odolný vůči ropným látkám a vysoce stabilní vůči ultrafialovému záření a povětrnosti.

     Tekutá guma (TG) se vyrábí na vodním základě a nanáší se pomocí speciálního vypracovaného systému a aplikačních pistolí při teplotě okolního vzduchu od 5 °C. Na upravovaném povrchu se vytvoří monolitní bezešvá vrstva. TG již samotná slouží jako dokonalá hydroizolace, kompletní systém je navíc doplněn nepropustnou podkladní membránu Alfema pro získání nadstandardních vlastností. Tak vzniká jednolitý hydroizolační bezespojový systém bez možnosti praskání či jiných poruch, odolávající i extrémním podmínkám, mrazu, rozpínání a smršťování při kolísání teplot.

     Jedinečnou výhodou je dokonalé zaizolování jakýchkoliv existujících detailů a výstupků na střeše (vpusti, odvětrání, prostupy apod.).  Toto unikátní technické řešení se v praxi osvědčilo při opravách zatékání sendvičových střech (úžlabí, hřeben, podélné spoje).

     Další vlastností systému Alfema tekutá hydroizolace spočívá v tom, že jednotlivé vrstvy se vždy homogenizují v jeden celek, i po mnoha letech. To umožňuje systému dosáhnout prakticky neomezenou životnost jednoduchým obnovením vrchní vrstvy.

 sos opravy  .
     Zajímavé pro investora a majitele domů je skutečnost, že celkovou renovaci střechy můžeme rozložit na etapy, např. do 2 - 4 let, aby finanční zátěž byla přijatelná. Tzn. v první fázi provedeme "sos opravu" - vyřešení akutních problémů se zatékáním a izolaci detailů a v další rok započneme s celkovou renovací, jelikož není problém napojení a navázání na předešlé opravy tekutou gumou. Finální renovace v několika fázích bude kvalitou shodná jako jednorázová renovace při téměř stejné ceně.

     Barevnou Tekutou gumu ALFEMA - ALF TG500 je možné aplikovat na všechny materiály, asfaltové pásy, beton, dřevo, polystyren, plech, PVC folie.

     Materiál je polymerací transformován do nedegradujícího elastomeru, zaručujícího 100% vodonepropustnost ošetřeného povrchu. Po aplikaci se vytvoří jednolitá hydroizolační ochranná vrstva - krytina, které minimální tloušťka je 1 mm, nebo jako membrána s minimální tloušťkou od 1,5 - 2 mm. Spotřeba 1 - 1,5 kg/m2 pro 1 mm silnou vrstvu. Aplikační list ZDE.
 

Výhody stříkané hydroizolace:

 • vytváří souvislý bezešvý povrch
 • nemá žádné rizikové spoje
 • jednosložkový materiál
 • netoxický, šetrný k životnímu prostředí
 • jednoduché vytvoření složitých detailů a svislých napojení
 • dokonale utěsňuje střešní detaily
  (vpusti, odvětrání, prostupy apod.)
 • trvalá pružnost i při nízkých teplotách
 • roztažnost až 1800 %
 • trvale elastický, netrhá se ani při skokových změnách teplot
 • nezatěžuje střešní konstrukci
 • životnost až 30 let (obnovitelný nástřikem vrchní vrstvy)
 • odolává atmosférickým vlivům, vysoce odolný UV záření
 • vysoká přídržnost ke všem druhům podkladů
 • několik barevných odstínů

 
Použití stříkané hydroizolace:

 • opravy střech - ploché, šikmé
  (asfaltové pásy, plechové, trapézové, falcované střechy, PVC fólie, dřevo, beton, eternit)
   
 • hydroizolace - balkóny, terasy, bazény, jezírka, sklepy, základy, spodní stavby ...

 

Barevný odstín:

 • bílá
 • světle šedá
 • modrá
 • bordová
 • zelená
 • černá