info@verticalsafe.cz    +420 775 283 744

Rizikové kácení stromů

 

Detail [»]
-

- Rizikové kácení

- Úpravy a redukce korun

- Bezpečnostní řezy

- Odborné posudky

 

Jsme členy ISA - mezinárodní arboristická společnost ISA je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny s užším zaměřením na péči o stromy.


Získáváme certifikát ETW

Arborista - stromolezec je odborník, který ošetřuje stromy ve veřejné zeleni se záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti. Navrhuje řešení ošetření na základě arboristických znalostí a zároveň bere v potaz zájmy ochrany přírody a životního prostředí a nařízení dotýkající se bezpečnosti práce.

Péče o stromy vyžaduje důkladné a vysoce kvalifikované vzdělání a odborné školení s obzvláštním zřetelem na bezpečnost práce. Zahrnuje výsadbu, sledování a péči o stromy v širším slova smyslu. Zajištění provozní bezpečnosti a kvalitního ošetření stromu.

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.

 

Detail [»]
-